12ஆம் வகுப்புக்குப் பிறகு என்ன? List Of All Courses After 12th Std India

List Of All Courses After 12th Std India

List Of All Courses After 12th Std India 12ஆம் வகுப்புக்குப் பிறகு என்ன? என்பது 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் தலைமுறை மாணவர்களிடையே பொதுவான கேள்வி.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள லட்சக்கணக்கான மாணவர்களை கேள்விகள் தாக்குகின்றன.

List Of All Courses After 12th Std India

List Of All Courses After 12th Std India தொழில் வாய்ப்புகள், வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் ஆம், அவர்களின் ஆர்வம், அவர்களின் விருப்பம் பற்றிய குழப்பம் அவர்களிடையே நிலவுகிறது.

இந்தியாவில் உள்ள படிப்புகள் மற்றும் அவர்களின் தொழில் வாய்ப்புகள் பற்றிய சரியான தகவல்கள் இல்லாதது எங்காவது காரணம் என்று ஆலோசகர்கள் கூறுகின்றனர்.

List Of All Courses After 12th Std India அறிவியல், வணிகம் மற்றும் கலை ஆகியவை 12 ஆம் வகுப்புக்குப் பிறகு மாணவர்கள் தொடர பொருத்தமான படிப்பைக் கண்டறியக்கூடிய விருப்பங்கள் ஆகும்.

ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன் 2023 யாருடைய வீட்டில் பண மழை பொழிவு

ஒரு பாடத்திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஒருபோதும் வசதியான விருப்பமாக இருக்காது, மாறாக அது மாணவர்களுக்கு மிகவும் ஊக்கமளிக்கும் தேர்வாக இருக்க வேண்டும்.

List Of All Courses After 12th Std India

List Of All Courses After 12th Std India ஆர்வங்கள், உந்துதல் மற்றும் இலக்குகள் ஆகியவை 12 ஆம் வகுப்புக்குப் பிறகு தொடர இந்தியாவில் உள்ள படிப்புகளின் வரம்பிலிருந்து ஒரு படிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது மாணவர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய காரணிகளாகும்.

தமிழகத்தில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் முழு பட்டியல் tn arts and science college list 2023

கீழ்க்கண்ட படிப்புகள் இந்தியா மற்றும் உலகம் முழுவதிலும் இருக்கிறது,இதில் உங்களுக்கு பிடித்த படிப்பை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

College Course List Full Details

Bsc Physics

Bsc Chemistry

Bsc Botany

Bsc Zoology

Bsc Computer Science

Bsc Mathematics

Bsc PCM

Bsc CBZ

Bsc Forestry

Bsc Home Science

Bsc Dietician & Nutritionist

Bsc Agriculture  Science

Bsc Sericulture

Bsc Oceanography

Bsc Melsorology

Bsc Arthopology

Bsc Forensic Science

Bsc Dairy Technology

Bsc Hotel Management

Bsc Fashion Design

Bsc Mass Communication

Bsc Electronic Media

Bsc multimedia

Bsc 3D Animation

Bsc Food Technology

Commerce Course

CA Chatted Accountant

CMA Cost Management Account

CS Company Secretary (Foundation)

B.Com Regular

B.Com Taxation and Tax Producer

B.Com Travel and Tourism

B.Com Bank Management

B.Com Professional

BFM Bachelor of financial management

BBA / BBM Regular

BMS

BAF

Humanities Course

Advertising

BS General

Criminology

Economics

Fine arts

Foreign Language

Home Science

Interior Design

Journalism

Library Science

Physical Education

Political Science

Psychology

Social Work

Sociology

Travel and Tourism

Management Course

Business Management

Bank Management

Event Management

Hospital Management

Hotel Management

Human Resource management

Logistics Management

Law Course (3/5)

LLB

BA+LLB

B.Com+LLB

BBM+LLB

BBA+LLB

Medical Course

MBBS

BUMS Unani

BHMS Homeopathy

BAMS Ayurveda

BSMS Siddha

BNYS Naturopathy

BDS    Dental

BVSc Veterinary

PARAMEDICAL COURSES

Nursing

Pharm D

B.Pharm

D.Pharm

Anesthesia technical

Cardiac Care technical

Perfusion technology

Cathllab technology

Clinical Optometry

Dental Hygiene Dental Mechanic

Dental Technician

Health Inspector

Medical imaging & Tech…

Medical Lab technician Medical Records tech

Medical X Ray Technician

Nuclear Medicine Tech

Occupational Therapist Operation theater Tech

Ophthalmic Assistant PHYSIOTHERAPY

Radiographic Assistant

Radiotherapy Technician Rehabilitation Therapy

Respiratory Therapy Tech. Blood Transfusion Tech.. Bsc Renal Dialysis

B.Tech Engineering (4year)

Petro chemical Engineering

Petroleum Engineering

Civil Engineering

Mechanical Engineering

Aeronautical Engineering

Aerospace Engineering

Agricultural Engineering

Architecture Engineering

Automobile Engineering

Automation & Robotics Eng.

Avionics Engineering Biomedical Engineering

Bio technological Eng.

Chemical Engineering

Ceramics Engineering

Computer Science Engi..

Electronics &Comm,Engi.

Electrical & Electronics Engi.

Environmental Science Engi Information Science Engi

Indutrial Engineering

Industrial Production Engi…

Instrumental Technology

Marine Engineering

Medical Electronics Engi..

Mining Engineering

Manufacturing Science Engi.

Naval Architecture Engi….

Nanotechnology Engi..

Polymer Technology Engi..

Silk Polymar Engi…

Carpet Technology Engi….

Carpet Technology Engi

Textile engineering

Robotics

Genetic

POLYTECHNIC (10 th class)

Civil engineering Mechanical engineering

Automobile engineering

Computer science engi.

Electronics and communication Engineering

Electrical engineering Petro chemical engineering

Management

(new job opportunity Courses 2/3/5Years Duration):

BBA/BBM

BBA Aviation

BBA Air Cargo Management

BBA Aeronautical BBA Retail Marketing

BBA Customer Care Management

BBA Airline & Airport Management BBA Cargo Management

BBA Office Management

BBA Store Management

BBA Mall Management

BBA Store Management BBA Mall Management

BBA Logistics

BCA SAP

BCA Cloud Computing

MBA Logistics

Aviation

HR

Management

Architecture (5 years +2)

B.Arch (NATA is Compulsory)

M.Arch

 

Leave a comment